maandag 16 oktober 2023

Op 11 oktober werd het Minisymposium Stoffen met het thema: Stoffen en data - hoe meer je weet, … gehouden. Dit symposium werd georganiseerd door het Ministerie van IenW, VNO-NCW, de VNCI en WECF. Hierbij de link naar de presentaties

.