dinsdag 22 november 2022

Op 12 oktober werd het Minisymposium Stoffen over de ‘Revisie REACH, een tijd van transities voor de chemische industrie’. Dit symposium werd georganiseerd door het Ministerie van IenW, VNO-NCW, de VNCI en WECF.

Hierbij de link naar de presentaties.