Presentatie 12 oktober Minisymposium Stoffen over de ‘Revisie REACH, een tijd van transities voor de chemische industrie’