Valt de stof of het mengsel in een gevarenklasse?

Doet u de check voor een mengsel? Dan gaat het om de gevarenklasse(n) voor het mengsel. Niet voor de aparte stoffen in het mengsel. Er zijn (externe link)28 gevarenklassen(externe link). [link naar overzicht van gevaarsklassen]. Als importeur moet u zelf de gevarenklasse(n) bepalen van de stoffen/mengsels die u importeert. De informatie van uw leverancier mag u niet klakkeloos overnemen.